Warsztaty dla klas 1-3 – Talerz żywieniowy ucznia

Rodzaj: edukacyjny

Przebieg: 

Omówienie zasad prawidłowego żywienia na podstawie talerza żywieniowego oraz zapoznanie dzieci z różnymi grupami produktów. Podczas warsztatów dzieci mają okazję uświadomić sobie bezpośredni związek pomiędzy żywieniem a zdrowiem.


Koszt: 300 zł/ 45 minut (max 6 klas)


Rodzaj: edukacyjny z aktywnymi warsztatami

Przebieg: 

Omówienie zasad prawidłowego żywienia na podstawie talerza żywieniowego oraz zapoznanie dzieci z różnymi grupami produktów. Podczas warsztatów dzieci mają okazję uświadomić sobie bezpośredni związek pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Dzieci uczestniczą aktywnie w zajęciach.


Koszt: 50 zł/ klasa - 45 minut